Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

Kondolencje

Z ogromnym żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci śp. Józefa Cholewki – Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach, wieloletniego samorządowca i działacza społecznego.

Pogrążonej w bólu rodzinie oraz przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Łącząc się w żałobie i smutku, zapewniamy o pamięci w tych trudnych dla Państwa chwilach.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach Zofia Kaczyńska wraz z radnymi
Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta Beata Smolec