Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Zarząd Powiatu w Wadowicach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Powiatu Wadowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Konsultacje  zostaną przeprowadzone od 15 do 22 października 2021 r.
Szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

  • ogłoszenie o konsultacjach - skan (PDF: 509.74kB)
  • ogłoszenie o konsultacjach - pdf (PDF: 120.23kB)
  • załącznik nr 1 do ogłoszenia - projekt Programu współpracy na 2022 rok (PDF: 184.72kB)
  • załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz konsultacji (DOCX: 12.37kB)