Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu serdeczne podziękowania za trud, pasję i entuzjazm wkładane w proces kształcenia i wychowania młodego pokolenia mieszkańców Powiatu Wadowickiego. To dzięki zaangażowaniu pracowników oświaty nasza młodzież otrzymuje szansę na zdobycie dobrego wykształcenia, a w konsekwencji – odniesienie życiowego sukcesu.
Wyrażamy szacunek i wdzięczność za to, że dzielicie się Państwo wielkim skarbem, jakim jest wiedza. Dzięki Waszej pracy, umiejętności i serdeczności kolejne pokolenia uczniów zdobywają wiedzę o świecie, rozwijają swoje zainteresowania, budują relacje z rówieśnikami, a także uczą się odpowiedzialności za własne czyny i decyzje.
Jak wielokrotnie podkreślał święty Jan Paweł II, to od młodych ludzi zależy przyszłość całego świata. A przyszłość młodzieży w dużej mierze zależy właśnie od Was – pedagogów i pracowników oświaty. Dziękujemy za ogrom pracy i zaangażowania, które sprawiają, że szkoły z Powiatu Wadowickiego są od wielu lat uznawane za jedne z najlepszych w Małopolsce.
W tym uroczystym dniu – dniu Waszego święta życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu codziennych trudności, entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń w życiu osobistym.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach – Zofia Kaczyńska
Starosta Wadowicki – Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta – Beata Smolec