Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja w naszym regionie

W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego (…) uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, (…) wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć (…) dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie, prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu – zapisano m.in. w preambule do Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku.

Dziś uczciliśmy 231.rocznicę uchwalenia drugiej na świecie nowoczesnej ustawy zasadniczej. W uroczystościach, które odbyły się w całym regionie nie mogło zabraknąć reprezentantów Powiatu Wadowickiego. W uroczystościach w Wadowicach uczestniczyli m.in. przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska, wicestarosta Beata Smolec, członkowie zarządu: Małgorzata Targosz-Storch i Marek Ciepły oraz radna Maria Wądrzyk. W andrychowskich obchodach zorganizowanych przez organizacje społeczne i parafię św. Macieja nasz samorząd reprezentowali wicestarosta B. Smolec, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Adam Kubik oraz radny Franciszek Penkala. Z kolei w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwalenie Konstytucji 3 Maja uczcił m.in. przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer.

Dziękujemy także wszystkim innym osobom, które dziś na terenie naszego powiatu zgromadziły się, by wspólnie świętować przyjęcie Konstytucji, która dała naszemu narodowi siłę, aby przetrwać nawet najtrudniejsze czasy.