Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r.

Zarząd Powiatu w Wadowicach uchwałą nr 1118/22 z dnia 05.05.2022 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 r., dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych.
Oferty można należy składać do dnia 27.05.2022 r. na dzienniku podawczym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice w godzinach 7:30 – 15:30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres PCPR w Wadowicach, ul. Mickiewicza 15, 34-100 Wadowice.
Treść ogłoszenia w załączniku.

Pliki do pobrania:

  • ogłoszenie pcpr (PDF: 3.50MB)