Mając na uwadze rodziców i rodziny boleśnie doświadczone utratą dziecka informujemy, iż dnia 14 października 2022 roku na Cmentarzu Komunalnym w Wadowicach, ul. Wojska Polskiego odbędzie się pochówek dzieci martwo urodzonych w okresie od  lutego 2022 r. do sierpnia 2022 r.

Uroczystość rozpocznie się o godzinie 8.30 przy Grobie Pamięci Dzieci Utraconych (Sektor C4, naprzeciw Krzyża dla Kombatantów).

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Projekt bez tytulu 15 - Informacja o pochówku dzieci utraconych