28 listopada br. w Klubie Integracji Społecznej w Andrychowie odbyła się debata społeczna zorganizowana przez andrychowski komisariat. Głównym tematem spotkania były „Zakłócenia porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w centrum Andrychowa - rejon ul. Rynek”.

Debata społeczna pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ. Zakłócenia porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w centrum Andrychowa - rejon ul. Rynek” odbyła się z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej oraz zainteresowanych mieszkańców Andrychowa.
Spotkanie rozpoczął Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie - mł. insp. Sławomir Urbanowski, który wprowadził w temat debaty, po czym w formie prezentacji multimedialnej przedstawił dane dotyczące zjawiska zakłóceń ładu i porządku publicznego oraz spoczynku nocnego na omawianym terenie. Podczas debaty przybliżono także zebranym zagadnienia związane z „Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa”, programem „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikację „Moja Komenda”, prezentując sposób działania tych narzędzi informatycznych, mających na celu ułatwienie wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem, a Policją.
Następnie głos zabrał Komendant Straży Miejskiej w Andrychowie - pan Krzysztof Tokarz, który omówił statystyki Straży Miejskiej oraz interwencję podejmowane w centrum miasta.
Komendant Komisariatu Policji w Andrychowie zapewnił, że wszystkie przekazane informacje zostaną przeanalizowane pod kątem wprowadzenia zmian w zadaniach dla służb patrolowych i obchodowych w celu eliminacji zgłoszonych zagrożeń. Komendant zapewnił również, że postara się skierować do służby w centrum miasta większą liczbę policyjnych patroli. Na zakończenie podziękował zebranym za przybycie i przypomniał o bieżącym informowaniu o wszelkich niepokojących zjawiskach.