Po raz dwudziesty trzeci młodzi z całej Polski mieli możliwość uczestniczyć w konkursie dotyczącym nauczania świętego Jana Pawła II. Tegorocznej edycji przyświecało hasło: Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać. W Wadowicach blisko sześćdziesięciu laureatów odebrało nagrody i pamiątkowe dyplomy. W uroczystej gali finałowej uczestniczyli m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz oraz burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński. 
20230606 Wadowice 6 1024x683 - 23. edycja, 59 laureatów, 643 prace. Ogólnopolski Konkurs Papieski rozstrzygnięty

– Dziedzictwo nauczania świętego Jana Pawła II to niekończące się źródło odpowiedzi na pytania, z jakimi w sposób szczególny mierzą się osoby młode. Podtrzymywanie tego dziedzictwa i rozpowszechnianie nieprzeniknionej głębi rozmyślań polskiego papieża, jest wezwaniem dla nas wszystkich. Tym bardziej docenić należy Ogólnopolski Konkurs Papieski, który rokrocznie cieszy się niemalejącym zainteresowaniem – mówił I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Główne uroczystości miały miejsce w Wadowickim Centrum Kultury. Poprzedziła je msza święta w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, której przewodniczył biskup Damian Muskus.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli: Abp Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski, Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów, Ryszard Terlecki Wicemarszałek Sejmu RP, Marlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, Małgorzata Zwiercan Komendant Główny OHP, ks. Prałat Jarosław Sroka Duszpasterz Krajowy OHP, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa, Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, prof. dr hab. Piotr Borek Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Eugeniusz Kurdas Starosta Wadowicki, Bartosz Kaliński Burmistrz Wadowic. Patronat medialny objęli: Dziennik Polski, TVP 3 Kraków, Radio Plus, Kraków.pl, Hejnał Oświatowy, Wychowawca, portal suski.DlaWas.info.

W dniu 6 czerwca uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach, której przewodniczył Biskup Pomocniczy Damian Muskus przy asyście ks. Rafała Bobka – Małopolskiego Duszpasterza OHP oraz ks. Kanonika Jarosława Żmii – Proboszcza Parafii. W homilii wygłoszonej do zebranych bp Damian Muskus nawiązał do hasła konkursu i tłumaczył, że ważna jest wolność, którą tworzymy w naszych sercach, gdy opowiadamy się po stronie dobra, gdy dobro drugiego człowieka stawiamy ponad nasze osobiste.

Minęło ćwierć wieku od tego czasu, a słowa te nabierają coraz większej mocy i aktualności nie tylko w kontekście wolności udręczonego totalitarną przemocą narodu. Papież mówił o wolności, która nie jest oczywista jak chleb na stole czy powietrze, którym oddychamy – podkreślał.

Jak zauważył, nie chodzi tu o wolność w znaczeniu politycznym.

Chodzi o taką wolność, którą tworzymy w naszych sercach, gdy opowiadamy się po stronie dobra, gdy dobro drugiego człowieka stawiamy ponad nasze osobiste dobro – tłumaczył.

Na zakończenie nabożeństwa Wojewódzki Komendant MWK OHP – Paweł Leśniak podziękował ks. Biskupowi za przybycie i skierowane słowo, a także wręczył pamiątkowy obraz pracy tegorocznego laureata konkursu. Po Mszy Świętej zgromadzeni przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II zlokalizowany na wadowickim rynku, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Po wspólnej fotografii uczestnicy uroczystości udali się do Wadowickiego Centrum Kultury.

W Gali Finałowej wzięli udział Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds.monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki Włodzimierz Bernacki, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Małopolski Wicekurator Oświaty Halina Cimer, Dyrektor Instytutu Malarstwa UP prof. dr hab. Piotr Jargusz, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Arkadiusz Psica, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Bożena Rążewska, Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, Wicestarosta Wielicki Henryk Gawor, Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Brzesko Krzysztof Madejski, Komendant Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie Adam Chwała, Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej w Krakowie Robert Cieśla, Zastępca Kierownika Promocji Starosty Powiatu Wadowickiego Anna Walas-Nowak, kierownik działu promocji Uniwersytetu Pedagogicznego Adam Gliksman, przedstawiciele samorządów, Wojewódzcy Komendanci, dyrektorzy szkół, dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania, sponsorzy, pracodawcy, laureaci wraz z opiekunami. Zgromadzonych gości powitał Wojewódzki Komendant MWK OHP Paweł Leśniak. Dyrektor Biura Komendanta Głównego OHP Aleksandra Mietlicka w imieniu Komendanta Głównego Małgorzaty Zwiercan odczytała list gratulacyjny za wspólne 27 lat pracy i zapoczątkowanie Konkursu Papieskiego pani Jolanty Zacny oraz została wręczona jej odznaka. W dalszej kolejności głos zabrali zaproszeni goście.

Dziedzictwo nauczania świętego Jana Pawła II to niekończące się źródło odpowiedzi na pytania, z jakimi w sposób szczególny mierzą się osoby młode. Podtrzymywanie tego dziedzictwa i rozpowszechnianie nieprzeniknionej głębi rozmyślań polskiego papieża, jest wezwaniem dla nas wszystkich. Tym bardziej docenić należy Ogólnopolski Konkurs Papieski, który rokrocznie cieszy się niemalejącym zainteresowaniem – mówił I Wicewojewoda Małopolski, Ryszard Pagacz.

Krótki komentarz do werdyktu wygłosił przewodniczący Jury prof. Piotr Jargusz – Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, który wyraził podziw dla młodzieży za nadesłane prace.

Kulminacyjnym punktem gali było ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz nagród w kategorii fotografia i plastyka. W Konkursie nagrodzono 59 laureatów – uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Następnie dokonano uroczystego otwarcia wernisażu i rozdania okolicznościowych, pamiątkowych albumów.

Jak co roku, organizatorzy przedsięwzięcia mogli liczyć na pomoc patronów i sponsorów, którzy ufundowali wyjątkowe i wartościowe nagrody.

W części artystycznej zaproszeni goście uroczystości podziwiali występy uczestników Hufca Pracy w Starym Sączu, Hufca Pracy w Skomielnej Białej oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowym Sączu.

Wszystkie nagrodzone prace można podziwiać na stronie internetowej: konkurs-papieski.com.

20230606 Wadowice 8 1024x683 - 23. edycja, 59 laureatów, 643 prace. Ogólnopolski Konkurs Papieski rozstrzygnięty

Uświadamianie młodym ludziom znaczenia wolności, ukazanie jej w różnych aspektach życia człowieka poprzez ponadczasowe i uniwersalne wartości płynące z nauczania świętego Jana Pawła II – to filary tegorocznej edycji konkursu. Jak zawsze celem jest także popularyzowanie wartości chrześcijańskich w procesie wychowania, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i aktywności twórczej.

Na konkursowe wezwanie odpowiedzieć mogli: młodzież szkolna ucząca się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy z całej Polski. W tym roku wpłynęły łącznie 643 prace. W tym ponad połowę stanowiły zdjęcia, a pozostałe to prace plastyczne. Komisja konkursowa wyłoniła 59 laureatów.

20230606 Wadowice 23 1024x683 - 23. edycja, 59 laureatów, 643 prace. Ogólnopolski Konkurs Papieski rozstrzygnięty

Wyniki Konkursu: 

FOTOGRAFIA w kategorii – UCZESTNICY OHP

MIEJSCE I
Oliwia Szczerbowska 6-11 Hufiec Pracy Wadowice, „Nie ma wolności bez Solidarności”
MIEJSCE II
Natalia Zasadni 6-5 Hufiec Pracy Kraków, „Do końca walczyli za wolność”
Zofia Kruczyńska 6-2 Hufiec Pracy Niepołomice, „Pokaż samej sobie, że potrafisz iść
własna ścieżką. Już nadszedł czas działania”
MIEJSCE III
Adam Krajza 14-14 Hufiec Pracy Pisz, „Poznajcie Prawdę, a Prawda Was Wyzwoli”
Aleksandra Kot 6-2 Hufiec Pracy Niepołomice, „Prawdziwie wolny jest ten, kto potrafi
stawiać sobie ograniczenia”

WYRÓŻNIENIA JURY

Bartosz Duda 5-8 Hufiec Pracy Radomsko, „O wolność trzeba walczyć z Bogiem”
Wiktoria Sikora 6-18 Hufiec Pracy Kęty, „Wolność – pod każdym względem”
Eryk Urban 5-15 Hufiec Pracy Zduńska Wola, „Wybór należy do ciebie”
Jakub Bazielich Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Szczawnica-Jabłonka,
„Pozostańmy wolni”
Mateusz Kida 3-3 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Włodawa, „Wolny jak ptak”
Oliwia Łaban 10-6 Hufiec Pracy Augustów, „Wolny mimo barier”
WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORÓW
Oliwia Krupa 6-10 Hufiec Pracy Myślenice, „ To co wygląda na ograniczenie, może okazać
się przestrzenią prawdziwej wolności”
Jakub Ślazyk 6-32 Hufiec Pracy Limanowa, „Kroki do wolności”
Julia Motyka 6-38 Hufiec Pracy Gorlice, „Wolność jest niezwykle cenną wartością, za którą
trzeba płacić wysoką cenę”
Oliwia Nowak 6-6 Hufiec Pracy w Proszowicach, „Kajdany wolności”
Emilia Łaptas 6-25 Hufiec Pracy w Bochni, „Wolność – co za dar!”
Emilia Godek 6-17 Hufiec Pracy Oświęcim, „Nieograniczona przestrzeń wolności”

Gabriela Furmanek 6-8 Hufiec Pracy Kraków, „Wierzę bo chcę”
Roksana Żak 6-36 Hufiec Pracy Skomielna Biała, „Droga do wolności”
Natalia Nędza Centrum Kształcenia I Wychowania OHP w Tarnowie, „Wolność, kocham
i rozumiem”

PLASTYKA w kategorii – UCZESTNICY OHP

MIEJSCE I
Szymon Tomaszewski 12-20 Hufiec Pracy Rybnik, „Nasza wolność”
MIEJSCE II
Zuzanna Budzyńska Ośrodek Szkolenia i Wychowania Pasłęk, „Moja Wolność”
MIEJSCE III
Dawid Moś Ośrodek Szkolenia i Wychowania Dąbrowa Górnicza-Łosień, „Wolności nie
można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać”
WYRÓŻNIENIA JURY
Krzysztof Duda Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Szczawnica-Jabłonka, filia
Jabłonka, „Zerwane więzy niewoli”
Paulina Głębocka 10-8 Hufiec Pracy Zambrów, „Wolność”
Stanisław Krauza 5-2 Hufiec Pracy Piotrków Trybunalski „Wolności nie można posiadać,
trzeba ja zdobywać”
Libusza Czernik Ośrodek Szkolenia i Wychowania Trzebinia, „Zdobywając szczyty –
zdobywamy wolność”
Karolina Dźwilewska 10-6 Hufiec Pracy Augustów, „Za wolność Naszą i Waszą”
Karol Wójtowicz 6-34 Hufiec Pracy Stary Sącz, „Wolność to odpowiedzialność za wybór, za
życie, za swe czyny, za losy innych…”
Nikola Pachla 3-18 Hufiec Pracy Lublin, „Lublin – miasto Wolności i Solidarności”
Kinga Kożuch Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Nowy Sącz, „Wolność, miłość,
szczęście”
Justyna Durlak Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Nowy Sącz, „Wolność sumienia”

Bartłomiej Żywicki Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Mysłakowice, „Wolność to nasz
wybór i powołanie”
WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORÓW
Mikołaj Brzychczy 6-24 Hufiec Pracy Dąbrowa Tarnowska, „Dłoń wyciągnięta ku
wolności”
Klaudia Bochenek 6-5 Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP Lanckorona, „Nie lękajcie
się… Wolność trzeba stale zdobywać”

FOTOGRAFIA w kategorii – MŁODZIEŻ SZKOLNA


MIEJSCE I
Przemysław Pawlicki (lat 17), II Liceum im. A.Mickiewicza w Ciechanowie, „Pragnienie
wolności”
MIEJSCE II
Alicja Pawlik (lat 15), Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
„Słowa Jana Pawła II tarczą w walce o wolność”
MIEJSCE III
Antoni Wolski (lat 10), Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych
w Gumowie, „Ze mną jesteś bezpieczna”
WYRÓŻNIENIE JURY
Alicja Nawara (lat 10), Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kasince Małej „Nasza
duma flaga biało-czerwona”
Iza Kardaś (lat 14), Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych
w Gumowie, „Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać”
Miłosz Dopierała (lat 20), Specjalny Ośrodek szkolno-Wychowawczy w Nowogardzie,
„Wiem, którą drogą kroczę”
Nadia Belgart (lat 14), Szkoła Podstawowa nr 1 w Bieruniu, „Nie ma rzeczy niemożliwych”
Natalia Maciejewska (lat 16), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Dąbrowie Górniczej, „Droga do wolności – proces, który trwa…”

Joanna Charuza (lat 17), Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, „Popatrz, uwierz, zrozum.
Wolność nie jedno ma imię”
Amelia Spieszna (lat 13), Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Goleniowie,
„Wolność ostateczna”

PLASTYKA w kategorii – MŁODZIEŻ SZKOLNA

MIEJSCE I
Klara Faustyna Michalska (lat 11), Salezjański Zespól szkół Publicznych im. św. Dominika
Savio w Zabrzu, „Droga do wolności”
MIEJSCE II
Antonina Kraus (lat 11), Szkoła Podstawowa im. Józefa Nowina Konopki w Mogilanach,
„Wolność wczoraj i dziś”
MIEJSCE III
Marcela Norek (lat 7), Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. J.Popiełuszki w Majdanie
Sieniawskim, „Jesteśmy wolni”

WYRÓŻNIENIA JURY
Oliwer Jan Narbut (lat 20), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Strzelno, „Wolność
tworzą ludzie”
Jakub Szczepaniak (lat 14), Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach, „Wolne
i szczęśliwe dzieci z różnych stron świata”
Maja Brońka (lat 11), Szkoła Podstawowa nr 5 w Andrychowie, „Wolna jak ptak”
Marcelina Bednarz (lat 7), Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. J.Popiełuszki w Majdanie
Sieniawskim , „Spotkanie z Janem Pawłem II”
Agata Gruca (lat 13), Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. J.Popiełuszki w Majdanie
Sieniawskim, „Do wolności powołany jest każdy”
Hubert Brzyski (lat 8), Szkoła Podstawowa im. Bł. ks. J.Popiełuszki w Majdanie
Sieniawskim, „Wolność”
Julia Szałkowska (lat 12), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Padniewie, „Wolność wg Jana
Pawła II”

Weronika Kulka (lat 17), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy,
„Uciekam (się)”
Daniel Łopatniuk (lat 16), Lipnica Wielka, „Droga ku prawdziwej wolności”

WYRÓŻNIENIE ORGANIZATORA:
Emila Pazdur (lat 10), Kraków, „Odzyskana wolność jest bezcenna”
Łucja Bacia (lat 13), Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im.
św. Jana Pawła II w Stanisławiu Górnym, „Wszyscy dziękujemy Wam, którzy walczyliście za ojczyznę”

Tekst – Dorota Paździora

Zdjęcia – Radosław Domański