Jak zgłosić się do debaty o stanie Gminy Wadowice? Szczegóły dla mieszkańców
Mieszkańcy gminy Wadowice mają możliwość wzięcia udziału w debacie na temat stanu gminy za rok 2023. Aby zabrać głos, muszą jednak spełnić określone warunki, w tym złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.
  1. Debata odbędzie się 19 czerwca 2024 roku o godz. 10:00.
  2. Zgłoszenia należy składać do 18 czerwca 2024 roku do godz. 15:00.
  3. W debacie może zabrać głos maksymalnie 15 mieszkańców.
  4. Zgłoszenia są przyjmowane według kolejności wpływu.

W debacie o stanie gminy za rok 2023 mogą uczestniczyć mieszkańcy, którzy do 18 czerwca 2024 roku do godziny 15:00 złożą pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wadowicach. Zgłoszenie musi być poparte podpisami co najmniej 50 osób i można je dostarczyć do Biura Obsługi Mieszkańca.

Sesja Rady Miejskiej, podczas której odbędzie się debata, zaplanowana jest na 19 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim. Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos, będą dopuszczani według kolejności zgłoszeń. Liczba osób mogących zabrać głos jest ograniczona do 15.

Osoby planujące wziąć udział w debacie są proszone o przygotowanie swoich wystąpień również w formie pisemnej. Po zakończeniu wystąpienia należy przekazać pisemną wersję Przewodniczącemu Rady, co pozwoli na dołączenie tych dokumentów do protokołu z sesji.

To ważne wydarzenie pozwala mieszkańcom aktywnie uczestniczyć w życiu gminy i wyrażać swoje opinie na temat jej stanu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału i skorzystania z tej możliwości.


Wg inf z: UM Wadowice