Wydziedziczenie jest jedną ze spraw spadkowych, która rzadko kiedy kończy się sukcesem. Posiadając spadek adwokat może pomóc ci go zachować, gdy grozi ci wydziedziczenie. Pomimo powszechnie znanego faktu, że takie sprawy rzadko uzyskują moc prawną, dobrze zawczasu dowiedzieć się jak tego uniknąć.

Co może wpłynąć na przyczyny wydziedziczenia?

Istnieją trzy główne powody dla których może dojść do wydziedziczenia, a wtedy będzie konieczność skorzystania z usługi spraw spadkowych u adwokata. Te powody bazują na regulacjach prawnych i każdy radca prawny lub inny przedstawiciel prawa zna je doskonale. Są one następujące:

- uporczywe postępowanie wbrew woli spadkodawcy, sprzecznie z zasadami współżycia społecznego. Oznacza to głównie to, że taka osoba popada w alkoholizm, czerpie korzyści z działań przestępczych lub jest niewierna w stosunku do współmałżonka. Do tego należy też doliczyć używki w postaci narkotyków i naganny styl życia. Są to bardzo ważne powody dla których sąd może przychylić się prośbie o utracie ojcowizny. Trzeba jeszcze dodać, że aby zyskało to swoją moc prawną spadkodawca musi potępić zachowanie osoby, której dotyczy dziedziczenie.

- wystąpiło przestępstwo mające znamiona umyślnego przeciwko zdrowiu, życiu, wolności lub obrażające obrazy czci przeciwko spadkodawcy lub kogoś z najbliższych osób spadkodawcy. Ustawodawca nie definiuje kim jest osoba bliska lub najbliższa spadkodawcy, więc w tym względzie interpretacja zależy od prowadzonej sprawy spadkowej u prawnika oraz od orzeczenia sądu. W tym przypadku nie jest konieczne nawet prawomocne skazanie oskarżonego, więc ten przypadek ma szerokie spektrum i ciężko jednoznacznie stwierdzić czy może stanowić mocny argument sprawczy.

- niedopełnienie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych, które są nieustanne i ciągle się powtarzają. Pod znaczeniem obowiązków rodzinnych możemy zrozumieć kwestie związane z zapewnieniem niezbędnej opieki dla spadkodawcy. Może to wynikać ze stanu zdrowia spadkodawcy lub wieku. Pod ten punkt można również dopisać sprawy związane z niewłaściwym zachowaniem spadkobiercy, czyli przykładowo wszczynanie awantur, zarzucanie krzywdzących spadkodawcę zarzutów lub wyrzucenie z mieszkania.

Czy wydziedziczenie ma szanse powodzenia?

Kto pomoże w wydziedziczeniu?

Dobry adwokat spadkowy z Gdańska lub innego miasta z pewnością może poradzić sobie z taką kwestią prawną. Jak już było wcześniej wspomniane sprawy spadkowe w których dochodzi do wydziedziczenia rzadko kiedy odnoszą sukces. Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniego adwokata, który może się pochylić nad sprawą. Aby wspomóc adwokata ważne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, aby przyczyny były na tyle znaczące, aby sąd przychylił się do prośby spadkodawcy. Potrzebne będą również zeznania świadków, a zwykle ta kwestia nie jest prosta do realizacji, ponieważ w wielu przypadkach świadkowie mogą obawiać się zemsty ze strony niedoszłego spadkobiercy. A to właśnie zeznania świadków mogą okazać się kluczowe w tego typu sprawach. Adwokat z pewnością pomoże przekonać sąd do słuszności wydziedziczenia, ale odpowiednie argumenty i przykłady zachowań spadkobiercy mogą przechylić szalę zwycięstwa na korzyść spadkodawcy.

Od kwestii technicznej trzeba jeszcze dodać, że wydziedziczenie może nastąpić tylko w testamencie, więc wola musi być wyraźnie zapisana w treści samego testamentu. Natomiast jeśli spadkodawca wyraźnie przebaczył spadkobiercy wtedy nie może nastąpić proces wydziedziczenia. Trzeba jeszcze zauważyć, że to wydziedziczony musi udowodnić fakt związany z przebaczeniem.