09-07-2019

Zaproszenie na konsultacje z Doradcą Energetycznym

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, że w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczącej realizacji na terenie naszego powiatu „Programu Priorytetowego Czyste Powietrze” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach raz w miesiącu odbywać się będą konsultacje dla zainteresowanych ww. programem mieszkańców powiatu wadowickiego. Ww. konsultacje prowadzone będą przez Doradcę Energetycznego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) w godz. 11:30 – 16:30  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wadowicach przy  ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, sala 011 - parter.