Od najbliższego poniedziałku (07.10) odpady komunalne w Gminie Wadowice będzie odbierał „EMPOL”. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z siedzibą w Tylmanowie wygrało przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów w ostatnim kwartale tego roku.

W związku ze zmianą odbiorcy śmieci informujemy, że wszelkie uwagi, reklamacje jak również inne sprawy związane z funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów przyjmuje Biuro Obsługi Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wadowicach , Plac Jana Pawła II 9 tel. 885-223-224.

Dotychczas obowiązujący harmonogram wywozu śmieci nie ulegnie zmianie i będzie obowiązywał przez najbliższe trzy miesiące.

    Galeria zdjęć