Na zdjęciu widać cztery stojące kobiety oraz mężczyznę trzymającego w ręku puchar

W piątek (29 listopada br.) w wadowickim Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Wadowity odbył się po raz pierwszy konkurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego celem jest przede wszystkim ukierunkowanie młodzieży na prospołeczne zachowania, propagowanie zasad poszanowania prawa oraz propagowanie i popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia są policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, którzy przy wsparciu m.in. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, Związku Harcerstwa Polskiego (Hufiec Ziemi Wadowickiej) i Małopolskiego Kuratorium Oświaty, zorganizowali I edycje konkursu, do którego przystąpiło 8 czteroosobowych drużyn z terenu naszego powiatu.

Na zdjęciu widać wszystkie osoby uczestniczące w konkursie oraz pozostałe osoby zaangażowane w jego organizację

Zanim jednak uczniowie przystąpili do finałowej rywalizacji musieli wykazać się wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy podczas etapu szkolnego, który dyrekcja przeprowadziła we własnym zakresie na terenie placówek oświatowych. W rozgrywkach finałowych, uczniowie w pierwszej kolejności przystąpili indywidualnie do testu wiedzy złożonego z 30 pytań wielokrotnego wyboru. Na tym etapie konkursu najlepszym przygotowaniem teoretycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wykazali się uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. M. Wadowity w Wadowicach. W części praktycznej zawodów, drużyny wzięły udział w trzech scenkach sytuacyjnych, w trakcie których podejmowali czynności ratownicze w symulowanych sytuacjach, które stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia osób poszkodowanych. Pierwsza scenka dotyczyła 50-letniego mężczyzny, który uskarżał się na ból w klatce piersiowej, zlokalizowany w rejonie mostka oraz duszność. Druga sytuacja miała miejsce w bibliotece miejskiej, gdzie doszło do porażenia prądem mężczyzny, który naprawiał instalację elektryczną. Z kolei trzecia scenka dotyczyła potrącenia kobiety z rocznym dzieckiem w wózku na przejściu dla pieszych. Uczestnicy zaprezentowali pełen profesjonalizm i wysokie umiejętności ratownicze. Na szczególną pochwałę zasługują harcerze z Hufca Ziemi Wadowickiej, którzy kolejny raz wcielili się w rolę poszkodowanych w symulowanych scenkach. Wykazali się oni dużą pomysłowością w wykonaniu charakteryzacji.

Na zdjęciu widać cztery osoby w mundurze wojskowym, z których mężczyzna wykonuje resuscytację na fantomie. Obok dwóch ratowników medycznych

I miejsce w finale powiatowym I edycji konkursu z zakresu udzielania pierwszej pomocy zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach zdobywając łącznie 108 punktów. II miejsce przypadło drużynie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach (107 pkt), natomiast na III miejscu uplasowała się drużyna z I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie w Andrychowie (107 pkt). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, które zostały ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policjantów Sekcja Polska Region Kalwaria Zebrzydowska, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych, Urząd Miejski w Wadowicach, Stowarzyszenie LGD Wadoviana, Kino Centrum w Wadowicach, Kryta pływalnia DELFIN w Wadowicach, Kryty basen w Andrychowie /MOSKIT/, MASPEX Wadowice, SKAWA Wadowice, GALICJANKA - Witold Kolasa oraz GLASSPOINT - Firma Krzemień Wadowice.

W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli: Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach – mł. insp. Arkadiusz Śniadek, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach – bryg. Paweł Kwarciak, Dyrektor ZZOZ w Wadowicach – pani Beata Szafraniec, Kierownik Działu Pomocy Doraźnej i Transportu Sanitarnego w Wadowicach – pan Maciej Kobielus.

Składy zwycięskich drużyn:

I miejsce:

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Wadowity w Wadowicach

 • Przemysław Sikorski

 • Nikola Kudzia

 • Aleksandra Trafiał

 • Sara Kubera

II miejsce:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

 • Wiktoria Romanowska

 • Aleksandra Grabowska

 • Karolina Mrowiec

 • Patrycja Jankowicz

III miejsce:

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej Curie w Andrychowie

 • Kamila Krzysztoń

 • Weronika Dudkiewicz

 • Natalia Szłapa

 • Maria Wróbel

  Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

  Na zdjęciu widać stojącego po lewej stronie ratownika medycznego, mężczyznę i kobietę siedzących na ławce oraz grupę stojących osób. Na podłodze znajduje się apteczka pierwszej pomocy

  Na zdjęciu widać ranę przedramienia

  Na zdjęciu widać siedzących w pojedynczych ławkach uczniów, wypełniających test

  Na zdjęciu widać dwie dziewczyny udzielające pomocy nieprzytomnemu mężczyźnie. Mężczyzna ma widoczne poparzenie dłoni, obok znajduje się gniazdko elektryczne. W tle widać siedzącego ratownika medycznego

  Na zdjęciu widać leżącą, nieprzytomną kobietę z urazem głowy oraz ręki

  Na zdjęciu widać wywrócony wózek dziecięcy, a w nim fantom noworodka

  – Na zdjęciu widać trzy dziewczyny wykonujące resuscytację na fantomie, widać również leżącego na podłodze mężczyznę oraz apteczkę pierwszej pomocy