Zaproszenie do udziału w projekcie „Siła kompetencji”

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. wraz z Partnerem zaprasza do udziału w projekcie „Siła kompetencji”, realizowanym w ramach poddziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób mieszkających lub pracujących na terenie województwa małopolskiego i spełniających poniższe wymagania:
– Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,
– Osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym osoby, którym umowa o prace lub zlecenie nie zostały przedłużone z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
– Osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS.
Więcej informacji pod poniższym linkiem: http://www.itk.krakow.pl/sila-kompetencji-2021/