Wadowice organizatorem seminarium poświęconemu Szlakowi Kulturowemu Romea Strata

W środowe przedpołudnie 21. września, w Urzędzie Miejskim w Wadowicach odbyło się seminarium naukowe, poświęcone uwarunkowaniom rozwoju Szlaku Kulturowego Romea Strata w województwie małopolskim. Organizatorami wydarzenia, oprócz wadowickiego magistratu, był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, a wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, instytucji i podmiotów kościelnych, położonych na trasie małopolskiego odcinka szlaku.

DSC 8516 1024x765 - Wadowice organizatorem seminarium poświęconemu Szlakowi Kulturowemu Romea Strata

Romea Strata, czyli tzw. Droga Rzymska, to międzynarodowy projekt, mający na celu odtworzenie starożytnego szlaku pielgrzymkowego o dużym znaczeniu historycznym, kulturowym, turystycznym i religijnym. Nad jego rozwojem czuwa Europejskie Stowarzyszenie Romea Strata (AERS), którego Gmina Wadowice jest członkiem założycielem od 2019 roku. Organizacja ta zrzesza przedstawicieli siedmiu państw europejskich (Kraje bałtyckie, Polska, Czechy, Austria i Wochy), przez które przebiega historyczny trakt pielgrzymkowy, prowadzący do Rzymu.

Wczorajsze spotkanie składało się z dwóch części. W części referatowej wystąpili pracownicy Instytutu Geografii UP w Krakowie –  dr Franciszek Mróz, dr Małgorzata Zdon-Korzeniowska i mgr Monika Noviello, którzy mówili o potencjale turystycznym polskiej części szlaku Romea Strata, oraz celach, zadaniach i wyzwaniach, jakie stoją przed stowarzyszeniem AERS.

Swoją prezentację, opowiadającą o doświadczeniach gminy Wadowice i roli samorządu terytorialnego w tworzeniu szlaków kulturowych, miały również pracownice Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Klaudia Profilio (Wydział Promocji) i Anna Rzemieniec (Referat Obsługi Ruchu Turystycznego).

DSC 8542 1024x956 - Wadowice organizatorem seminarium poświęconemu Szlakowi Kulturowemu Romea Strata

Druga część seminarium poświęcona została dyskusji i wymianie doświadczeń oraz określeniu obszarów współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem oferty szlaku. Wśród uczestników spotkania panowała zgoda, że Romea Strata to projekt o dużym potencjale, który w przyszłości może wzbogacić lokalną ofertę turystyczną i kulturową.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za owocne spotkanie!

DSC 8561 1024x718 - Wadowice organizatorem seminarium poświęconemu Szlakowi Kulturowemu Romea Strata


IT Wadowice: Wadowice organizatorem seminarium poświęconemu Szlakowi Kulturowemu Romea Strata