Wadowice uhonorowały działaczy: Papieskie medale dla Stuglika i Chylewskiego
W sercu Wadowic rozbrzmiewa echo ponadczasowych wartości, a lokalni liderzy otrzymują wyjątkowe wyróżnienia. Kolejna ceremonia wręczenia papieskich medali podkreśliła znaczenie duchowego dziedzictwa Świętego Jana Pawła II oraz zaangażowanie mieszkańców w rozwój regionu.
  1. Rafał Stuglik, radny Sejmiku Województwa, zostaje uhonorowany medalem za wkład w promowanie wartości płynących z nauczania Karola Wojtyły.
  2. Jerzy Chylewski, Prezes MSH "Wizan", wyróżniony za działalność na rzecz społeczności lokalnej i rozwój polskiej spółdzielczości.
  3. Medale, wybite z okazji 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, są symbolicznym gestem docenienia przez miasto Wadowice.
  4. Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński wręczył medale podczas uroczystej ceremonii, podkreślając znaczenie zaangażowania laureatów.

Wadowice znów przypomniały o wartościach, które są fundamentem działania wielkich ludzi. Tym razem to Rafał Stuglik oraz Jerzy Chylewski zostali uhonorowani specjalnymi medalami, będącymi wyrazem uznania za ich wkład w rozwijanie idei bliskich sercu św. Jana Pawła II. Ceremonia wręczenia odbyła się pod patronatem Burmistrza Bartosza Kalińskiego, który osobiście przekazał brązowe medale wyróżnionym. Stuglik otrzymał wyróżnienie za nieustanne promowanie duchowej i intelektualnej spuścizny Papieża Polaka wśród mieszkańców Wadowic, a Chylewski za wsparcie lokalnej społeczności, pielęgnowanie polskiej tradycji oraz zaangażowanie w rozwój spółdzielczości.

Wartości, dla których żył św. Jan Paweł II, takie jak miłość, pokój oraz wzajemny szacunek, są wciąż żywe i promowane przez wyróżnione osoby. To dzięki ich pracy Wadowice mogą być dumne z duchowej spuścizny, którą nieustannie kultywują i przekazują kolejnym pokoleniom. Odznaczenia te nie tylko podkreślają indywidualne osiągnięcia laureatów, ale również stanowią przypomnienie o nieprzemijającej aktualności nauczania Papieża Polaka.

Zaangażowanie obu Panów w życie społeczne i kulturalne Gminy Wadowice pokazuje, jak na różnych płaszczyznach można wcielać w życie uniwersalne wartości. To przesłanie, które z tych uroczystości płynie, zachęca każdego z nas do refleksji nad osobistym wkładem w budowanie lepszego jutra opartego na solidnych, duchowych fundamentach.


Wg inf z: Urząd Miejski w Wadowicach