Rozbudowa drogi gminnej „Pniaki” zakończona dzięki wsparciu finansowemu
W miejscowości Klecza Dolna, w gminie Wadowice, rozpoczęła się długo oczekiwana rozbudowa drogi gminnej „Pniaki”. Inwestycja jest realizowana przy znacznym wsparciu finansowym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, co pozwala na przeprowadzenie szerokiego zakresu prac modernizacyjnych.

Znaczące wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Projekt rozbudowy drogi gminnej „Pniaki” w Kleczy Dolnej jest współfinansowany przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Na realizację tego przedsięwzięcia przyznano dofinansowanie w wysokości 4 441 257,00 PLN. Całkowita wartość zadania wynosi 8 923 505,48 PLN, co pokazuje, jak istotne i kosztowne są prace modernizacyjne przewidziane w ramach tego projektu.

Szeroki zakres robót modernizacyjnych

Zakres prac przewidzianych w ramach inwestycji jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko rozbudowę drogi gminnej, ale również budowę ciągu pieszo-rowerowego, co znacznie poprawi komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. W planach jest również budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa istniejącego przepustu.

Projekt zakłada także remont rowu odwadniającego, likwidację rowów prawostronnych i lewostronnych, a także rozbiórkę starych przepustów. Dodatkowo, zostaną zainstalowane nowe korytka betonowe typu „trójkątne” oraz „mulda” z drenażem francuskim, co poprawi system odprowadzania wód opadowych.

Nowoczesne oświetlenie i infrastruktura techniczna

W ramach inwestycji przewidziana jest również budowa nowoczesnej, podziemnej sieci oświetlenia ulicznego typu LED. Zostanie także zmodernizowana sieć teletechniczna oraz kanalizacja sanitarna i wodociągowa. Planowane jest również zabezpieczenie sieci gazowej, teletechnicznej oraz elektroenergetycznej specjalnymi rurami osłonowymi.

Nie zapomniano również o budowie zjazdów indywidualnych i publicznych, które zostaną wykonane na nowo z kostki betonowej i nawierzchni bitumicznej. Dodatkowo, przewidziano budowę bariery U-11a oraz rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego, który nie będzie już użytkowany.

Realizacja projektu i harmonogram prac

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, z siedzibą w Spytkowicach. Umowa na realizację projektu została podpisana 5 czerwca 2024 r., a termin umowny na zakończenie prac wynosi 500 dni od daty podpisania umowy, co daje mieszkańcom nadzieję na szybkie zakończenie inwestycji i poprawę jakości życia.

Ochrona środowiska i zmiany w krajobrazie

Projekt rozbudowy drogi gminnej „Pniaki” zakłada również działania mające na celu ochronę środowiska. Przewidziano wycinkę drzew oraz rozbiórkę ogrodzeń kolidujących z przedsięwzięciem. Wszelkie prace będą prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów ekologicznych, aby minimalizować wpływ na otoczenie.

Realizacja tej inwestycji przyniesie wiele korzyści mieszkańcom Kleczy Dolnej, poprawiając jakość infrastruktury drogowej oraz zwiększając bezpieczeństwo i komfort użytkowników dróg. Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, możliwe jest przeprowadzenie szerokiego zakresu prac modernizacyjnych, które zmienią oblicze tej części gminy Wadowice.


Według informacji z: UM Wadowice