Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

29-07-2019

Pieniądze dla szkolnej biblioteki

Starostwo Powiatowe w Wadowicach informuje, iż Wojewoda Małopolski ogłosił wyniki konkursu w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Na realizację ww. Programu w 2019 r. dla Powiatu Wadowickiego została przyznana kwota 12 000 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach, które wydatkuje otrzymane środki na zakup nowości wydawniczych (książki niebędące podręcznikami do bibliotek szkolnych). Wkład własny Powiatu na realizację  ww. zadania będzie wynosić 3 000 zł.