Emblemat Policji Służba Ruchu Drogowego

Wczoraj, na terenie powiatu wadowickiego została zrealizowana akcja pn.Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Działania te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych.

W działaniach uczestniczyło 12 policjantów z wadowickiej drogówki, którzy szczególną uwagę zwracali na wykroczenia popełniane przez pieszych oraz reagowali na wykroczenia popełniane przez kierujących, którzy dopuszczali się łamania przepisów ruchu drogowego chroniących bezpieczeństwo pieszych.

Mundurowi ujawnili łącznie 41 wykroczeń - 39 popełnionych przez kierujących oraz 2 wykroczenia popełnione przez pieszych. Główne błędy jakie popełniają piesi to nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd, nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu, a także przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym.