05-12-2019

Bliżej historii

4 grudnia 2019 r. w siedzibie Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się  spotkanie promujące ogólnopolski projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej dla szkół podstawowych i  ponadpodstawowych „Zemsta za niepodległość. Ziemianie – ofiary dwóch agresorów”, współorganizowany z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział Kraków, Fundacją im. Zofii i Jana Włodków oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie.

W powiecie wadowickim organizatorem spotkania był Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wzięli w nim udział nauczyciele i młodzież z ZSiPO oraz innych placówek ponadpodstawowych powiatu oraz zaproszeni goście: dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Maria Nitka, dyrektor CKZiU nr 1 Wadowicach Jolanta Satława, dyrektor SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej Małgorzata Pasternak, dyrektor ZSiPO Piotr Janusiewicz oraz burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty. 

Powiat Wadowice

Słuchacze mieli okazję poznać nieznane fakty z dziejów ziemiaństwa polskiego i dramatyczne losy ich przedstawicieli - ofiar III Rzeszy i Związku Sowieckiego. W dyskusji panelowej, w której wzięli udział: Katarzyna Łysak (IPN Kraków), koordynator projektu dr Marcin Chorązki (IPN Kraków) oraz Michał Siwiec-Cielebon – regionalista,  autor licznych publikacji historycznych, poruszono różne aspekty niemieckiej i sowieckiej polityki wobec elit społecznych, ukazując przyczyny oraz skutki wymordowania ponad 65 tysięcy przedstawicieli polskiej inteligencji w czasie II wojny światowej.

Spotkanie zmotywowało młodzież do wzięcia udziału w konkursie ziemiańskim, który będzie kolejnym etapem realizacji tego ciekawego projektu edukacyjnego.