Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

26-03-2020

Kwarantanna - najważniejsze informacje!
POWIAT WADOWICKI
Województwo Małopolskie
ZASADY KWARANTANNY ZBIOROWEJ

! KWARANTANNIE DOMOWEJ LUB ZBIOROWEJ PODDAWANE SĄ WYŁĄCZNIE OSOBY ZDROWE, KTÓRE NIE WYKAZUJĄ ŻADNYCH NIEPOKOJĄCYCH SYMPTOMÓW PODCZAS KONTROLI NA GRANICY. JEŻELI DANA OSOBA ROZPOZNAJE U SIEBIE OBJAWY WSKAZUJĄCE  NA ZAKAŻENIE, POWINNA JAK NAJSZYBCIEJ ZADZWONIĆ DO SANEPIDU LUB LEKARZA, LUB UDAĆ SIĘ DO NAJBLIŻSZEGO ODDZIAŁU ZAKAŹNEGO.

1.    OBOWIĄZKOWĄ 14-DNIOWĄ KWARANTANNĄ OBJĘCI SĄ WSZYSCY, KTÓRZY PO 14 MARCA 2020 PRZEKROCZYLI GRANICĘ POLSKI.
2.    KAŻDY NA GRANICY WYPEŁNIA TZW. KARTĘ LOKALIZACYJNĄ, NA KTÓREJ ZAPISUJE ADRES MIEJSCA KWARANTANNY DOMOWEJ LUB ZBIOROWEJ.
3.    REKOMENDUJEMY KWARANTANNĘ DOMOWĄ:
- optymalne warunki mieszkalne
- wydzielony pokój, najlepiej z własną łazienką *
- wydzielone piętro domu jednorodzinnego
- pustostan: lokal/dom/mieszkanie

•    w przypadku dzielenia łazienki czy kuchni z rodziną konieczna jest dezynfekcja pomieszczeń.
4.    JEŻELI Z JAKICHŚ WZGLĘDÓW NIE MASZ MOŻLIWOŚCI ODBYWANIA KWARANTANNY DOMOWEJ, ZAPEWNIMY CI MIEJSCE W OBIEKCIE KWARANTANNY ZBIOROWEJ. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ OD SŁUŻB PODCZAS PRZEKRACZANIA GRANICY.
5.    KWARANTANNA ZBIOROWA TO NIE ODDZIAŁY ZAKAŹNE Z IZOLATKAMI !! TO WOLNOSTOJĄCY BUDYNEK Z 3 - OSOBOWYMI POKOJAMI  ORAZ JEDNĄ IZOLATKĄ, W KTÓRYM ZAPEWNIA SIĘ:
- warunki koedukacyjne,
- wspólne pomieszczenia sanitarne,
- możliwość konsultacji lekarskiej,
- TV, wyżywienie.
! OSOBY, KTÓRE ZDECYDUJĄ SIĘ NA KWARANTANNĘ ZBIOROWĄ MUSZĄ PAMIĘTAĆ, ŻE WŚRÓD OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TEJ KWARANTANNIE MOŻE POJAWIĆ SIĘ PRZYPADEK BEZOBJAWOWEGO ZAKAŻENIA LUB ZAKAŻENIA Z OPÓŹNIONYMI OBJAWAMI. W TAKIEJ SYTUACJI WSZYSTKIE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA KWARANTANNIE ZBIOROWEJ STAJĄ SIĘ POTENCJALNYMI ZAKAŻONYMI, A ICH KWARANTANNA ZOSTAJE AUTOMATYCZNIE PRZEDŁUŻONA.

NAJWAŻNIEJSZE TELEFONY:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wadowicach: (33) 823 35 11, 698 926 976,
Infolinia NFZ: 800 190 590