Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

19-05-2020

Wadowicki ZZOZ otrzyma środki z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

5 maja br. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.
Dzięki zewnętrznemu wsparciu będzie możliwy zakup m.in. kardiomonitorów,   respiratora karetkowego, skanera do aparatu rtg, myjni dezynfektora, komory laminarnej, wirówki laboratoryjnej, wózka do przewożenia chorych w pozycji leżącej,  komory izolacyjnej do transportu pacjenta oraz środków ochrony indywidualnej.                                                                       
Wartość projektu wynosi 765 865,52 zł, w tym dofinansowanie z UE – 519 235,69 zł oraz z budżetu państwa – 91 629,83 zł.  
Przypomnijmy, iż w ramach pakietu medycznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej do małopolskich szpitali i jednostek ochrony zdrowia trafi 120 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na sprzęt i wyposażenie placówek niezbędne do skutecznej walki z pandemią koronawirusa.