Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

Zarząd Powiatu ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach realizuje Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD 2021 r.” – Moduł II, współfinansowany ze środków PFRON, który jest kierowany do mieszkańców Powiatu Wadowickiego, osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i które pobierają naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub przeprowadzają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
W ramach tego programu osoby te mogą otrzymać pomoc w postaci dofinansowania opłaty za naukę (do czesnego), dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, dodatku za uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
W załączeniu ulotka informacyjna, zawierającą szczegóły programu.

 

Pliki do pobrania:

  • Ulotka-AS-MII-1.pdf (PDF: 218.76kB)