Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

Kondolencje

Z wielkim smutkiem, żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Marcina Niedzieli – Starosty Oświęcimskiego.
Pogrążonej w cierpieniu Rodzinie oraz Przyjaciołom śp. Marcina Niedzieli składamy wyrazy najgłębszego współczucia. Łącząc się w żałobie i smutku, zapewniamy o pamięci w tych trudnych dla Państwa chwilach.
Przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach Zofia Kaczyńska wraz z radnymi
Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas
Wicestarosta Beata Smolec