Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 120

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień: nie dotyczy

Ważność: od godz. 12:00 dnia 05.06.2023 do odwołania

Obszar: zlewnia Przemszy i przyrzecza Wisły (małopolskie, śląskie)

Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody na obszarze zlewni Przemszy
oraz przyrzecza Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 100%

Uwagi: Ostrzeżenie wydawane jest w sytuacji,
gdy aktualne lub prognozowane wartości przepływu na stacjach wodowskazowych
uznanych za reprezentatywne układają się poniżej SNQ przez minimum 10 dni w obrębie jednego obszaru hydrologicznego
(który obejmuje grupę zlewni monitorowanych przez PSHM).

Data i godzina wydania: 05.06.2023 – godz. 11:10
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie