Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

02-10-2018

Dzień Seniora w Wadowicach

Porady ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ciekawe wykłady oraz stanowiska konsultacyjne innych instytucji - to wszystko przygotował ZUS na Dzień Seniora, który odbędzie się w Wadowickim Centrum Kultury w środę, 10 października br.

Wiele starszych osób pada ofiarą przestępstw takich jak: oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, przemoc, czy dyskryminacja ze względu na wiek. Dlatego Zakład Ubezpieczeń Społecznych w porozumieniu z innymi instytucjami, m. in. z policją aktywnie działa w celu podniesienia świadomości osób starszych w tym zakresie. Tegorocznym motywem przewodnim Dnia Seniora jest bezpieczeństwo i aktywizacja osób starszych.

Wydarzenie organizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Krajowym Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Partnerami są: Policja i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński.

W ramach wydarzenia przygotowane będą stanowiska z poradnictwem z zakresu świadczeń przysługujących seniorom z ZUS. Dostępni będą również specjaliści z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Wadowickiego Centrum Kultury, 10 października (środa), w godzinach od 10.00 do 14.00.

Harmonogram:
10.00 - przywitanie
10.15 - 10.45 - wykład z zakresu pierwszej pomocy
10.45 - 11.15 - wykład funkcjonariuszy KP Policji w Wadowicach w zakresie podnoszenia, bezpieczeństwa seniorów poprzez wyjaśnianie metod działania oszustów
11.15 - 11.45 - wykład Powiatowego Rzecznika Konsumentów w zakresie podnoszenia świadomości, prawnej osób starszych – ochrona przed nieuczciwą akwizycją
11.45 - 12.15 - wykład ZUS – poradnictwo emerytalno-rentowe
12.15 - 12.30 - podziękowania
12.30 - 14.00 - muzyka biesiadna.