„Zwierzyniec królewski. Wilkoń na Wawelu”

„Zwierzyniec królewski. Wilkoń na Wawelu” to wystawa monograficzna prezentująca różnorodną twórczość Józefa Wilkonia – wybitnego ilustratora, przede wszystkim literatury dziecięcej, malarza oraz rzeźbiarza. Znany na całym świecie twórca po raz pierwszy zaprezentuje swoje dzieła w Zamku Królewskim na Wawelu i jego oddziałach.

Wystawa będzie prezentowana w trzech lokalizacjach. Pierwszym miejscem są ogrody Zamku Królewskiego na Wawelu, drugim ogrody w Pieskowej Skale, kolejnym – Dwór w Stryszowie.

 

Łącznie na ekspozycji zgromadzono 52 rzeźby i 42 prace na papierze. Ekspozycja rzeźb w plenerze jest nie tylko odniesieniem do twórczości artysty, w której natura odgrywa znaczącą rolę, jak i jego biografii. Jest to również okazja do odkrycia regionalnego dziedzictwa kulturalnego i miłego spędzenia czasu w otoczeniu dzieł sztuki i przyrody.

Ekspozycja w Stryszowie obejmuje rzeźby sarmatów, które artysta wyrzeźbił specjalnie z okazji wawelskiej wystawy, a które nawiązują do szlacheckiego dworu oraz najwcześniejsze prace Józefa Wilkonia – ilustracje, na których wyraźnie widać reminiscencje i wspomnienia wspaniałych, dziecięcych lat artysty, który urodził się i wychował w sielskim krajobrazie małopolskiej wsi – w Bogucicach pod Wieliczką.

Prezentacja jednej wystawy w trzech miejscach nie jest przypadkowa. Główną częścią wystawy są rzeźby zwierząt, co stanowi nawiązanie do zwierzyńca istniejącego na Wawelu w czasach ostatnich Jagiellonów oraz przedstawień animalistycznych na arrasach wawelskich. Będąc w renesansowych ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu i pozwalając sobie na swobodę i dziecięcą fantazję, nie trudno sobie wyobrazić, że zwierzęta Wilkonia ukryte w zakamarkach przyzamkowych ogrodów pouciekały z tkanin zdobiących królewską rezydencję. W zielonych kwaterach znaleźć można zwierzęta egzotyczne, takie jak lwy, panterę czy krokodyle, jak też rodzime: dziki, łosia. Interwencja sztuki współczesnej w przestrzeń wzgórza wawelskiego to opowieść o korespondencji sztuk, jej ponadczasowości oraz otwartości, budowaniu relacji między sztuką dawną i nowoczesną.

W ogrodowej scenerii zamku Pieskowa Skała zaprezentowano najnowszy zespół rzeźb, dotychczasowo niepokazywany szerokiej publiczności, przedstawiający postacie zwierząt i ludzi, które wyłaniają się z akacjowych pni. Ta część ekspozycji ma podkreślić niezwykłą więź, jaka łączy artystę z naturą, która jest niewyczerpanym motywem w twórczości artystycznej J. Wilkonia. W ogrodach zamkowych będzie można znaleźć również nietoperze – symbol Ojcowskiego Parku Narodowego, na terenie którego znajduje się zamek oraz grupę rzeźb przedstawiającą podwodny świat.

Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem wystawy można znaleźć na stronie organizatora


IT Wadowice: „Zwierzyniec królewski. Wilkoń na Wawelu”