Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

Burmistrz Wadowic zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Wadowice na spotkanie edukacyjno – informacyjne w sprawie rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  W trakcie spotkania przekażemy Państwu informacje o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania, termomodernizację budynku oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Projekt bez tytulu 13 1024x676 - Dofinansowanie z programu Czyste Powietrze - spotkanie dla Mieszkańców

Spotkanie odbędzie się 27 września 2021 roku o godzinie 16:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleczy Dolnej (Klecza Dolna 316).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych. Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Program przewiduje dofinansowanie m.in. do:

  • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenia przegród budynku,
  • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montażu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • instalacji odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Więcej informacji o programie CZYSTE POWIETRZE znajdą Państwo na stronie: czystepowietrze.gov.pl