ZUS zaprasza na dyżury telefoniczne!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Chrzanowie zaprasza w sierpniu i wrześniu br. na dyżury telefoniczne, dotyczące następujących zagadnień:

Nowy Ład dla przedsiębiorców – zmiany od 1 lipca 2022 r.:

– wtorek, 23 sierpnia 2022 r., godz. 9:00 – 11:00, tel. 32 318 11 97

– czwartek, 25 sierpnia 2022 r., godz. 9:00 – 11:00, tel. 32 641 33 34

– piątek, 26 sierpnia 2022 r., godz. 9:00 – 11:00, tel. 33 873 25 40

– poniedziałek, 29 sierpnia 2022 r., godz. 8:00 – 10:00, tel. 691 458 952

– wtorek, 30 sierpnia 2022 r., godz. 10:00 – 12:00, tel. 33 874 16 76

Specjalista ZUS przekaże Państwu informacje związane z tematem, a w szczególności:

 • realizacja obowiązków związanych z wyliczaniem składki zdrowotnej,
 • ustalanie wielokrotności składki w przypadku prowadzenia kilku rodzajów pozarolniczej działalności,
 • zmiany w zakresie opłacania i rozliczania składek.

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:

– poniedziałek, 5 września 2022 r., godz. 10:00 – 12:00, tel. 33 874 16 76

– czwartek, 15 września 2022 r., godz. 9:00 – 11:00, tel. 32 641 33 34

– piątek, 23 września 2022 r., godz. 9:00 – 11:00, tel. 33 873 25 40

– piątek, 23 września 2022 r., godz. 11:00 – 13:00, tel. 32 318 11 97

Specjalista ZUS udzieli informacji związanych z tematem, a w szczególności:

 • jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać świadczenie,
 • co powinieneś zrobić aby uzyskać świadczenie,
 • jak wypełnić wniosek o świadczenie uzupełniające,
 • w jakim czasie otrzymasz decyzję,
 • jaka jest wysokość świadczenia uzupełniającego,
 • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS.

Renta z tytułu niezdolności do pracy:

– środa, 7 września 2022 r., godz. 9:00 – 11:00, tel. 32 318 11 97

– piątek, 9 września 2022 r., godz. 9:00 – 11:00, tel. 33 873 25 40

– poniedziałek, 12 września 2022 r., godz. 10:00 – 12:00, tel. 33 874 16 76

– środa, 14 września 2022 r., godz. 10:00 – 12:00, tel. 691 458 952

Specjalista ZUS udzieli informacji związanych z tematem, a w szczególności:

 • rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy,
 • warunki wymagane do przyznania renty,
 • rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy,
 • sposób wyliczenia renty,
 • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS

Renta socjalna:

– piątek, 16 września 2022 r., godz. 9:00 – 11:00, tel. 33 873 25 40

– piątek, 16 września 2022 r., godz. 11:00 – 13:00, tel. 32 318 11 97

– poniedziałek, 19 września 2022 r., godz. 10:00 – 12:00, tel. 33 874 16 76

Specjalista ZUS udzieli informacji związanych z tematem, a w szczególności:

 • jakie warunki musisz spełnić,
 • jakie musisz zgłosić dokumenty,
 • kto i kiedy może złożyć dokumenty,
 • na jaki czas przyznajemy rentę socjalną,
 • jakie masz obowiązki wobec ZUS,
 • bezgotówkowa forma pobierania świadczeń z ZUS.