Wystawa rzeźby ludowej z kolekcji Kazimierza Mazurka

We wtorek 28 marca  Muzeum  Miejskie w Wadowicach zaprasza na wystawę rzeźby ludowej, powstałej we współpracy z kolekcjonerem Kazimierzem Mazurkiem. Ekspozycja obejmuje ponad czterdzieści dzieł, z których znaczą część stanowią wizerunki Chrystusa Frasobliwego, nierozerwalnie kojarzone z okresem Wielkiego Postu.

Figury te wypełniają  niegdyś kapliczki stojące na rozstajach polskich dróg. Były drogowskazem. Dzisiaj kojarzą się z ludową religijnością. Wizerunki Chrystusa Frasobliwego rozpowszechnił się w Europie w XIV wieku, kiedy to coraz bardziej rozwijała się pobożność pasyjna zwrócona ku Jezusowi jako cierpiącemu człowiekowi. Włączono go do nabożeństw wielkopostnych odprawianych w Kościołach. Motyw ten jednak nie został ujęty w nabożeństwie drogi krzyżowej, której to czternaście stacji ustalono ostatecznie w XVII wieku.  Mimo to  zachował się do dzisiaj w polskiej sztuce ludowej.

Jednym ze źródeł popularności wizerunku Frasobliwego była rycina Albrechta Dürera z okładki wydanej na początku XVI wieku "Małej Pasji", która stała się źródłem inspiracji bądź wzorem ikonograficznym dla wielu artystów. Przedstawia chwilę przed śmiercią na Golgocie, kiedy zakrwawiony i umęczony Chrystus w koronie cierniowej przysiada na kamieniu opierając głowę na dłoni i pogrąża się w myślach nad światem, opuszczeniem, samotnością i cierpieniem.

W kolekcji Kazimierza Mazurka znajduje się też  m.in. przedstawienie Matki Bożej trzymającej na kolanach martwe ciało Syna. Przedstawienie to - nazwane pietą - najbardziej znane jest dzięki twórczości wybitnego artysty epoki renesansu Michała Anioła.

Pieta w sztuce ludowej to częsty motyw religijny, zarówno w rzeźbie, grafice jak i malarstwie. Twarze Matki Boskiej i jej Syna prawie zawsze są w ujęciu frontalnym. Artyści nie dbali o zachowanie proporcji, skupiając się raczej na cechach charakterystycznych takich jak: twarz pokryta bruzdami czy nienaturalne ułożenie postaci. Cierpiąca Matka zazwyczaj na twarz wiejskiej kobiety, uciemiężonej tragedią. Tak proste i wymowne przedstawienie w sposób szczególny przemawia do wszystkich matek, które płaczą po stracie dziecka. Rzeźby te często dostrzec można w przydrożnych kapliczkach.

Ekspozycja będzie  otwarta dla zwiedzających od wtorku 28 marca w godzinach pracy Muzeum Miejskiego w Wadowicach.

Na wernisaż  wystawy zapraszamy do Muzeum w  piątek 31 marca o godz. 17:30

Wystawa Kolekcji Kazimierza Mazura
Muzeum Miejskie w Wadowicach, ul. Kościelna 4
Od 28 marca do 31 maja 2023 r


Fotografie rzeźb z kolekcji Kazimierza Mazurka - "Pieta" Anny Ficoń (1938 - 2016), rzeźbiarkę z Wieprza koło Żywca i "Chrystus Frasobliwy" Władysławy Pucnal.