Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

image5 - Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny
Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego, a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej i historycznej.

Konkurs ma na celu zainteresowanie już od najmłodszych lat ochroną przeciwpożarową, tradycjami i życiem strażackim, a jednocześnie rozwijaniem pasji malarstwa, rysunku i kreatywnego tworzenia. Skierowany jest do dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:

I    grupa – przedszkola

II   grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV

III   grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII

IV   grupa – szkoły ponadpodstawowe

V    grupa –  osoby dorosłe

Pliki do pobrania:

  • CCF_000248.pdf (PDF: 863.07kB)