Marzy Ci się prowadzenie małego bistro? Mamy propozycje właśnie dla Ciebie! Szukamy osoby która będzie prowadzić lokal gastronomiczny w Wadowicach w wyjątkowym miejscu, na dworcu autobusowym w Wadowicach.

BISTRO - Chcesz prowadzić bistro na nowym dworcu autobusowym? [PRZETARG]

Burmistrz Wadowic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, położonego w Wadowicach przy ul. Piłsudskiego, na dworcu autobusowym.

W dniu 4 grudnia 2023 r. o godz. 11.30 w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Wadowicach, Pl. Jana Pawła II 23 odbędzie się II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem – lokalu użytkowego położonego w Wadowicach przy ul. Piłsudskiego.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestru, które wniosą wadium w wysokości 180,00 zł przelewem w terminie do dnia 28 listopada 2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Wadowicach w ING Bank Śląski nr 53 1050 1445 1000 0023 5760 1745 z dopiskiem „wadium na przetarg – lokal użytkowy położony w Wadowicach przy ul. Piłsudskiego” i przedłożą dowód wniesienia wadium komisjinathan dumlao zUNs99PGDg0 unsplash 200x300 - Chcesz prowadzić bistro na nowym dworcu autobusowym? [PRZETARG] przetargowej przed otwarciem przetargu. Termin wpłaty wadium określa się na dzień wpływu środków na wskazany wyżej rachunek Urzędu Miejskiego w Wadowicach. Wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wskazane konto, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu bez wyboru oferty lub po wyborze innej oferty, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu bez wyboru oferty lub po wyborze innej oferty, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym lub wyborze innej oferty.

>>> Więcej informacji o przetargu <<<