Urząd Miejski Wadowice zaprasza do składania wniosków na instalacje fotowoltaiczne od 4 marca
Z myślą o przyszłości i zielonej energii, Urząd Miejski w Wadowicach zaprasza mieszkańców do skorzystania z wyjątkowej oferty dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznych. To szansa na ekologiczną i ekonomiczną zmianę w naszych domach. Zgłoszenia będą przyjmowane od 4 marca, ale warto się pospieszyć - liczba miejsc jest ograniczona!
  1. Urząd Miejski w Wadowicach ogłosił nabór wniosków na montaż instalacji fotowoltaicznych, rozpoczynający się 4 marca 2024 r. o godzinie 7:00.
  2. Przewidziano 15 miejsc w liście podstawowej oraz 5 miejsc w liście rezerwowej.
  3. Decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymienionych kryteriów.
  4. Wnioski należy składać w formie papierowej bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
  5. Przed rozpoczęciem instalacji ważne jest podpisanie umowy na dofinansowanie z Gminą.
  6. Maksymalna kwota dofinansowania to 6 000 zł, zasady wypłaty określa regulamin.
  7. Po zakończeniu instalacji wnioskodawcy muszą złożyć odpowiednie dokumenty do rozliczenia dotacji.
Wśród tych, którzy marzą o zmniejszeniu swojego śladu węglowego i jednocześnie chcą obniżyć rachunki za prąd, montaż instalacji fotowoltaicznej może być krokiem ku bardziej zrównoważonej przyszłości. Inwestycja ta nie tylko przyczyni się do ochrony środowiska, ale również przyniesie wymierne korzyści finansowe dla domowych budżetów. Gmina Wadowice stawia więc na zieloną energię, oferując mieszkańcom wsparcie finansowe na realizację tego celu. Ważne jest, aby zainteresowani mieszkańcy nie zwlekali z decyzją. Liczba miejsc jest ograniczona, a chętnych z pewnością nie zabraknie. Warto więc mieć na uwadze, że o zakwalifikowaniu decydować będzie szybkość działania oraz spełnienie określonych kryteriów. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, niezbędne będzie podpisanie umowy o dofinansowanie z gminą, co jest warunkiem sine qua non rozpoczęcia projektu. Po zakończeniu prac, nie zapomnijcie o konieczności złożenia wniosku o rozliczenie dotacji, dołączając do niego wymagane dokumenty. To ważny krok, aby móc skorzystać z przysługującego wsparcia finansowego. Wszystko to pokazuje, że Wadowice stawiają na rozwój zielonej energii, oferując mieszkańcom realne wsparcie w przekształcaniu ich domów w bardziej ekologiczne miejsca. To inicjatywa, która ma szansę nie tylko zmienić oblicze naszej gminy, ale również przyczynić się do globalnej walki z zmianami klimatycznymi.
Na podst. Urząd Miejski Wadowice