04-12-2018

Ukazać to, co dobre, piękne, wartościowe

Jak co roku, Zespół Szkół Specjalnych w Wadowicach pamiętał o przypadającym na 3 grudnia Międzynarodowym Dniu Osób Niepełnosprawnych. Święto to zostało ustanowione w 1992 roku,  a jego celem jest m.in. przybliżenie społeczeństwu problemów osób z różnymi niepełnosprawnościami. - My jednak mamy inny zamysł. Ukazujemy bowiem to, co w naszych wychowankach dobre, piękne, wartościowe. Pokazujemy ich talenty i wielką wrażliwość. Być może ukazujemy często to, czego brak w nas samych – zaznacza Izabela Iwańska, dyrektor ZSS.

„Magia Świąt Bożego Narodzenia” – tak brzmiało hasło tegorocznych obchodów święta. Tradycyjnie rozpoczęło się ono uroczystą Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył  ks. prałat Tadeusz Kasperek, proboszcz parafii pw. św. Piotra.

Ta wspólnota tradycyjnie była gospodarzem także drugiej, artystycznej części obchodów. Wśród gości wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli Powiatu Wadowickiego. Obecni byli m.in.: starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas, wicestarosta Beata Smolec, przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska  oraz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer. Na zaproszenie ZSS przybyli także: dyrektor delegatury kuratorium oświaty w Wadowicach Maria Nitka wraz z wizytator szkolnictwa specjalnego Joanną Karp, dyrektorzy szkół, placówek szkolnictwa specjalnego, kapłani z naszego powiatu, pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie osób niepełnosprawnych, rodzice. Przede wszystkim zaś obecne było bardzo liczne grono dzieci i młodzieży.

Podczas części artystycznej wydarzenia, która miała miejsce w podziemiach kościoła św. Piotra, można było podziwiać występy podopiecznych ZSS w Wadowicach oraz tutejszego Przedszkola Publicznego nr 3. Rozstrzygnięty został także Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych. W tym roku miał on nieco inną formę, a mianowicie konkursu prac plastycznych.  Do szkoły napłynęło blisko 100 dzieł uczniów z różnych placówek szkolnictwa specjalnego, przedszkoli, oddziałów integracyjnych, szkół podstawowych z terenu naszego powiatu. - Prace wykonane zostały różnymi technikami plastycznymi. Każda była inna, wyjątkowa. Bo Święta Bożego Narodzenia są właśnie takie - wyjątkowe. Były więc Mikołaje i Anioły  w rolach głównych. Były choinki, bałwanki, prezenty i bożonarodzeniowa szopka. We wszystkich pracach bez wyjątku można było zobaczyć coś jeszcze: marzenia, pragnienia, wyobrażenia – podkreślają wychowawcy z wadowickiego ZSS. Prace zostały podzielone na cztery kategorie wiekowe. Każdy z uczestników mógł zobaczyć swoje dzieło na wielkim ekranie, każdy za swój wysiłek otrzymał wielkie brawa, pamiątkowy dyplom i paczkę - rzecz jasna - od św. Mikołaja. A po rozstrzygnięciu konkursu przyszedł czas na słodką przekąskę, tańce i liczne zabawy.

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne ZSS w Wadowicach składają serdeczne podziękowania Zarządowi Powiatu w Wadowicach za wsparcie finansowe wydarzenia, ks. prałatowi Tadeuszowi Kasperkowi za duchową i organizacyjną pomoc, sponsorom za materialne wsparcie oraz wszystkim przybyłym gościom. - Uczestnikom serdecznie gratulujemy talentów, odwagi i radości życia, jaką w sobie mają. Już dziś serdecznie zapraszamy za rok, jak również zapraszamy do naszej, właśnie dla Was stworzonej niewielkiej szkoły mieszczącej się w Wadowicach przy ulicy Zegadłowicza – podsumowuje Iwona Porzycka z wadowickiego ZSS.