Gmina Wadowice w ramach konkursu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS”– edycja  2019 organizowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego pozyskała środki na budowę boiska sportowego w miejscowości Babica w wysokości 168.000,00zł.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do infrastruktury sportowej na terenach wiejskich Gminy Wadowice, a co za tym idzie poprawy jakości oferty sportowo – rekreacyjnej, umożliwiającej wzrost poziomu wyników sportowych oraz rozwijanie zainteresowań sportowych mieszkańców.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu wykonane zostanie  boisko wielofunkcyjne o nawierzchni EPDM wraz z niezbędną podbudową oraz wyposażeniem sportowym (kosze do koszykówki, słupki do siatki, bramki piłkarskie), w ramach zadania wykonana zostanie również:

* budowa nawierzchni utwardzonej kostką betonową dla potrzeb obsługi komunikacyjnej terenu (komunikacja piesza);

* budowa ogrodzenia projektowanego boiska sportowego w postaci piłkochwytów z bramą i furtką wejściową na boisko;

* budowa/montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stołów i siedzisk do gry w szachy oraz stołu do gry w tenisa stołowego);

* budowa miejsc postojowych.

W ramach zadania powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz piłki nożnej. Powstaną również chodniki prowadzące do boiska sportowego. Wzdłuż chodnika zamontowane zostaną  ławki z oparciem, kosze na śmieci,  stoły z siedziskami do gry w szachy oraz stół do gry w tenisa stołowego.

Niniejszy projekt pozwoli stworzyć nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy w miejscowości Babica oferujący szeroki wachlarz aktywności sportowych i rekreacyjnych. Obiekt będzie ogólnodostępny i bezpłatny.

Dzięki powstaniu boiska młodzież i dzieci będą mogli uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i pozalekcyjnych. Ponadto na boisku przewiduje się organizację turniejów i rozgrywek sportowych.  Osoby dorosłe również będą mogły korzystać z obiektu indywidualnie lub grupowo.

    Galeria zdjęć