Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Wadowice

17-09-2019

80 młodych mieszkańców powiatu ze stypendiami

Najlepsi z najlepszych  a wśród nich 80 uczniów z naszego powiatu! W piątek, 13 września br. wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka spotkał się z uczniami  małopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy otrzymali stypendia naukowe w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego. Razem z wicemarszałkiem stypendia za znakomite wyniki w nauce, a także liczne osiągnięcia w olimpiadach czy konkursach reprezentantom małopolskich placówek wręczała wicestarosta Powiatu Wadowickiego Beata Smolec.

- Te stypendia to nagroda za całoroczny trud i czas poświęcony na naukę. Jestem dumna, że wśród uhonorowanych jest aż 80 uczniów z powiatu wadowickiego. Wielkie gratulacje należą się dzieciom i młodzieży, jak również ich rodzicom, opiekunom i wychowawcom, którzy są dla młodych osób wsparciem w codziennym zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu pasji – zaznaczała wicestarosta Beata Smolec.

Jak podkreślał Łukasz Smółka, Regionalny Program Stypendialny cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy ponad dwukrotnie większa liczba wniosków, która wpłynęła w tym roku w porównaniu do lat minionych. - Małopolska może poszczycić się wieloma utalentowanymi młodymi ludźmi. Cieszę się, że do zdobywania wiedzy podchodzicie z prawdziwą pasją i kreatywnością, rozwijacie swoje zainteresowania i kształtujecie swoją osobowość – zwracał się wicemarszałek do młodych uczestników spotkania. - Chcemy doceniać najbardziej uzdolnioną młodzież, która nie zawsze ma warunki do tego, aby rozwijać swoje pasje i talenty – często znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, boryka się z niepełnosprawnością. Jestem pewien, że w przyszłości to właśnie w Małopolsce będzie mogła w pełni rozwinąć swoje talenty. Nasz region oferuje wiele możliwości, m.in.: posiadamy doskonałą kadrę naukową, zaplecze badawcze, niemal wszystkie małopolskie uczelnie wyższe współpracują z naukowcami z całego świata, organizując wymiany międzynarodowe i prowadząc innowacyjne badania - dodawał.

***

Regionalny Program Stypendialny finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz ze środków własnych województwa. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szkół podstawowych (klas 5-7), klas 8 szkół podstawowych oraz klas 3  dawnych szkół gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.

Stypendium, w zależności od klasy, do której uczęszcza uczeń, wynosi od 4,8 tys. zł do 7,2 tys. zł. Jest przyznawane na okres danego roku szkolnego czyli na 12 miesięcy. W 2019 roku liczba udzielonych w województwie małopolskim stypendiów wynosi 2800.

Stypendyści to uczniowie szczególnie uzdolnieni czyli w większości laureaci olimpiad, konkursów, turniejów oraz posiadający bardzo wysokie średnie ocen na świadectwie szkolnym. Środki ze stypendiów uczniowie przeznaczają na różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, takie jak sprzęt elektroniczny (komputery, laptopy, tablety, kamery, smartfony, dyski zewnętrzne, procesory, monitory), książki czy kursy językowe odbywające się w kraju i za granicą.